WAT IS VALOR?

Als gemeente moet u een waardevolle openbare ruimte creëren waar mensen graag verblijven. Doet u dit niet dan trekken zij weg met hun talenten naar andere steden. Dit is natuurlijk het laatste wat u wilt.De waarde van de openbare ruimte, het maatschappelijke rendement, bepaalt de gebruiker. Met VALOR bieden wij u concrete methodieken en oplossingen die zorgen voor een verhoging van 20 tot 30% van dit rendement, met hetzelfde budget. Dus meer waar(de) voor uw geld! Hoe werkt het?

 

 

KWALITEIT DOOR GRENZEN WEG TE NEMEN

 

Succesvolle openbare ruimte is een totaalplaatje en wordt niet door 1 onderdeel bepaald. Het draait niet alleen om de technische kwaliteit maar juist om de beleving. Om succes te optimaliseren brengen we daarom de 3 domeinen samen:

 

  • Technische Kwaliteit
  • Sociale Kwaliteit
  • Economische Duurzaamheid

 

Wij ondersteunen u om zowel de balans tussen technische noodzaak en budget te vinden als vanuit andere waarden te kijken naar de openbare ruimte. Wij verbreden de visie van alleen de technische normen naar juist ook de publiekswaarde: hoe beleeft de gebruiker het?

 

 

OMSLAG IN UW ORGANISATIE

 

VALOR vergt een omslag in het denken binnen uw organisatie. Die omslag brengen wij graag samen met u tot stand. Daartoe is geen intensief organisatie-ontwikkeltraject nodig, het kan stapsgewijs. Wij kunnen in dit kader onder meer het volgende voor en met u realiseren:

 

  • Vertaling VALOR-visie naar beleidskader
  • Trainingstraject voor beheerders publiekswaarde centraal zetten
  • Ondersteunen beheerders om interactief met burgers en het bestuur oplossingen tot stand te brengen
  • Community Management op kern- en wijkniveau door het bieden van een platform voor burgerparticipatie
  • Placemaking trajecten opstellen en uitvoeren

 

Wilt u ook een verhoging van uw maatschappelijke rendement met 20 tot 30 procent? Neem dan nu contact met ons.