Gedreven ondernemers

YOURange is een coöperatie van gedreven ondernemers die samen werken aan projecten in de openbare ruimte en groene omgeving. Altijd met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, passie en plezier. Of het nu gaat om advisering, nieuwe ontwikkelingen, opstellen van beheer-, beleids- of communicatieplannen, projectmanagement, operationele uitvoering of interim management, YOURange pakt het enthousiast op.

 

 


Bij ons staat voorop flexibel inzetten van de benodigde kennis en ervaring om iedere klus naar volle tevredenheid te klaren. Wij werken voor overheden (rijk, provincies en gemeenten), semi overheidsinstellingen (zoals waterschappen), private partijen die actief zijn in het openbaar domein (zoals ontwikkelaars en aannemers) en non profit organisaties (zoals natuurorganisaties, nationale parken en maatschappelijke organisaties). De combinatie van specialismen binnen YOURange zorgt ervoor dat we inzetbaar zijn op een grote diversiteit aan opdrachten. In deze opdrachten speelt de verbindende kernkracht van alle partners een belangrijke rol in het bepalen van een succesvol resultaat.

 


PARTNERS COÖPERATIE YOURANGE

ANNE VENEMA

 

Met 20 jaar ervaring in de inrichting en beheer van de openbare ruimte is Anne Venema vanuit YOURange inzetbaar voor projecten op het gebied van asset management, projectmanagement en verandermanagement. De werkwijze van Anne valt op door zijn talent om situaties zowel traditioneel als onconventioneel te analyseren en te beoordelen waardoor zijn innovatieve adviezen van meerwaarde zijn. Een innerlijke motivatie om het beste naar boven te halen resulteert in een maximaal eindresultaat, hij weet daarbij anderen te motiveren.

 

 

CARIN LAARMAN

 

Heeft ruime ervaring als teammanager bij verschillende gemeentes en bij de rijksoverheid. Ze is gedreven op inhoud, maar ook goed in het overzien en aansturen en vervolgens op orde brengen van processen.  Carin werkt graag projectmatig en is goed in het snel oplossen van problemen en het kunnen verbinden van beleid met de praktijk. Zij vindt het belangrijk om te werken in een innovatieve werkomgeving samen met enthousiaste mensen die gaan voor een kwalitatief goed product en waar haar kennis en ervaring tot zijn recht komen. Het werken in een bestuurlijk gevoelige omgeving vindt zij een prettige uitdaging en gecombineerd met haar ervaring als belangenbehartiger, vanzelfsprekend.

 

 

 

 

 

 

GEERT SNELTEN

 

Is al meer dan 25 jaar werkzaam in de civiele techniek bij ingenieursbureaus en gemeenten. Zijn expertise ligt met name op het gebied van projectmanagement /projectleiding voor multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte. Daarbij beheerst hij het hele traject van initiatieffase, voorbereiding /engineering, aanbesteding, directievoering en eindoplevering naar de klant. Naast het uitvoeren van operationele taken is hij gespecialiseerd in de ondergrondse infrastructuur en de aanleg, beheer en onderhoud van (afval)watersystemen en pijpleiding-systemen in stedelijk gebied. Hij is resultaatgericht, gefocust op het vinden van gedragen oplossingen in nauwe samenwerking tussen belanghebbende partijen.

 

 

 

 

 

 

 

BART HOEIJMAKERS

 

Is een verbinder pur sang. Met zijn enthousiasme en gedrevenheid brengt hij mensen samen en verder. Hierdoor brengt hij ontwikkeling op gang binnen organisaties met een veranderingsopgave. Zijn kennis en ervaring zijn gericht op werken op regie en participatie. Zijn rollen hierin variëren van wijkbeheerder tot bureauhoofd, projectleider tot coach. Bart brengt binnen naar buiten en buiten naar binnen. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij zowel publieke opdrachtgevers als private opdrachtgevers.

 

 

 

MARTIN VISSER

 

Beschikt over brede ervaring op het gebied van lijn-, verander-  en projectmanagement. Martin is een resultaatgerichte, besluitvaardige manager die goed in staat is te structureren en te organiseren. Hij heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, een hoge mate van overtuigingskracht, hetgeen hem effectief maakt als manager in het algemeen en in veranderingstrajecten in het bijzonder. In zijn werk als manager stelt Martin per definitie (de ontwikkeling van) de medewerker en het team centraal. Door zijn achtergrond bezit Martin ruime kennis van gemeentelijke organisaties en de daarbij behorende besluitvormingsprocessen. Daarnaast heeft hij over veel kennis van het beheer van de openbare ruimte. Vanuit die kennis draagt hij als adviseur graag bij aan het in stand houden van de openbare ruimte met de hoogst mogelijke publiekswaarde. 

 

SIMON JELSMA

 

Heeft zich op basis van zijn ambtelijke ervaring, o.a. als sectordirecteur, gemeentesecretaris en griffier, gespecialiseerd als praktische interim manager en projectmanager. Hij richt zich op organisaties in ontwikkeling en op projecten waarbij de politieke component bijzonder van belang is. (Laten) samenwerken van mensen is daarbij de rode draad. Verder beschikt hij over veel ervaring op het gebied van internationale samenwerking, inkoop en aanbesteding.

 

ERIK VAN LEIJENHORST

 

Na werkzaam te zijn geweest voor diverse ingenieursbureaus is Erik sinds 2011 werkzaam als zelfstandige voor zowel publieke als private opdrachtgevers op het gebied van de civiele techniek. Hij werkt bij voorkeur aan complexe multidisciplinaire projecten. Afhankelijk van de behoefte en vraag van de klant is hij werkzaam in verschillende rollen. Deze rollen variëren van interim manager, directievoerder, projectmanager en ontwerpleider. Gemene deler in de vraag van de klant is lijn en orde brengen in een (project)organisatie om organisatie- en projectdoelen te bereiken. 

FRANS PETERS

 

Kan zich door zijn ruime ervaring als projectleider en beheerder openbare ruimte, als geen ander inleven in de rol van beheerder en problematiek waar hij of zij in de praktijk tegen aanloopt. Hij heeft zich gespecialiseerd in kwaliteitsbepaling openbare ruimte en het opstellen van integrale meerjarenplannen en -begrotingen, met als uitgangspunt kwaliteit en beheerbaarheid. Hij beheerst het gehele beheertraject van kwaliteitsbepaling, aanbesteding tot en met oplevering.

Hij is in staat de vertaalslag te maken van beeldkwaliteit, zoals door politiek en gebruikers wordt ervaren, naar technische kwaliteit zoals de buitenruimte door aannemers onderhouden wordt.

 

 

 

 

 

 

 

WILCO VAN SCHIE

 

Hij is een senior adviseur en heeft zich vanuit zijn brede achtergrond van de openbare ruimte (van beheer, beleid tot en met realisatie) gespecialiseerd in het opzetten van meerjarige programmeringen, programmaoverleg, programma coördinatie, begeleiding & coaching van beheermedewerkers en het samenstellen & begeleiden van integrale (buurt- en/of wijkgerichte) opdrachten. Dit vanuit de filosofie ‘door en samen’ met de medewerkers en vanuit zijn kerncompetenties om verbindingen te leggen en partijen samen te brengen. Het is voor Wilco belangrijk om alle betrokkenen de meerwaarde in te laten zien van de voordelen van synergie en daarbij in het bijzonder het minimaliseren van de maatschappelijke overlast.