19. september 2018
Ondanks ver dichtgetimmerde afspraken tussen rijk en gemeenten blijkt het gemeentefonds nog steeds fors te fluctueren (zie eerdere artikel in Binnenlands Bestuur). Zagen we de afgelopen tijd weer een toename van de uitkering aan gemeenten nu zijn de vooruitzichten weer naar beneden bijgesteld. Dat betekent voor de nieuwe coalities die zich na de gemeenteraadsverkiezingen vorm(d)en een minder gunstig financieel kader maar de veelal net gesloten coalitie- of college-akkoorden zullen niet meteen...